Bhagawadgita [GLEIC]

 

Bhagawadgita, „Pieśń Wzniosła”. Zamknięty w sobie, filozoficzno- teologiczny ustęp olbrzymiego eposu indyjskiego Mahabharata. Jedno z najwznioślejszych dzieł hinduizmu, uważane za Biblję hinduską.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 13.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic