Bhagawadgita ["Hejnał"]

 

Bhagawadgita, (sans.) „Pieśń Wzniosłego”, pieśń o Bogu. Zamknięty w sobie, filozoficzno-teologiczny ustęp olbrzymiego eposu indyjskiego Mahabharata. Jedno z najwznioślejszych dzieł indyjskich, pełne mądrości ezoterycznej.

 

Źródło: Słownik wiedzy duchowej, oprac. A. Lipowski, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 2, s. 57.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Lipowski, Słownik wiedzy duchowej