Belomancja [GLEIC]

 

Belomancja (gr.), wróżenie ze strzał u Chaldejczyków. Potrząsano w koł­czanie siedem strzał opatrzonych znakami pisarskiemi i wróżono z pierwszej, która upadła na ziemię; albo też strzelano z łuku w róż­nych kierunkach, a następnie ze sposobu opadania strzał oraz odleg­łości wyciągano wnioski na przyszłość.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 12.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic