Barret Wiliam Sir [GLEIC]

 

Barret Wiliam Sir, ur. 1844, um. w r. 1925, inicjator i jeden z założycieli królewskiego Tow. Badań Psychicznych w Londynie, profesor fizyki eksperymentalnej w Kolegjum Królewskiem w Dublinie, członek Aka­demji Królewskiej w Londynie, współpracownik sławnych uczonych Faradaya i Dyndalla. Barret nie wahał się uznać już w 1876 roku w Glasgowie realności objawów somnambulizmu, przenoszenia myśli i fenomenów spirytyzmu.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 12.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic