Baphomet [GLEIC]

 

Baphomet, symbol potęgi złej, bałwan, wyobrażany w kształcie kozła z piersiami kobiecemi, czczony rzekomo przez Templarjuszy.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 12.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic