Bacon Roger [GLEIC]

 

Bacon Roger, ur. w r. 1214 w Ilchester, um. w r. 1294 w Oksfordzie, pochodził ze zubożałej rodziny szlacheckiej. Po ukończeniu niższego kursu nauk, t. zw. trivium w Oksfordzie, studjował w Paryżu, gdzie uzyskał doktorat teologji. Później wykładał w Oksfordzie matema­tykę, mechanikę, optykę, astronomję i chemję oraz języki grecki, hebrajski i arabski. W dziele p. t. „Opus majus” (Londyn 1733, We­necja 1750) podaje naukę i zasady astrologji.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 12.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic