Eter kosmiczny ["Hejnał"]

 

Eter kosmiczny, gr. łac. przypuszczalna substancja wypełniająca wszechświat, z której powstał wszelki byt i której drgania stanowią światło.

 

Źródło: Słownik wiedzy duchowej, oprac. A. Lipowski, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 3, s. 93.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Lipowski, Słownik wiedzy duchowej, byt, powstanie świata