Automatyzm psychologiczny ["Hejnał"]

 

Automatyzm psychologiczny, (gr.) czynności świadomie często powtarzane, a odbywające się następnie już bez udziału świadomości.

 

Źródło: Słownik wiedzy duchowej, oprac. A. Lipowski, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 1, s. 23.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Lipowski, Słownik wiedzy duchowej