Autoskopja [GLEIC]

 

Autoskopja (gr.), stan jasnowidzenia, w którym medjum wyczuwa stan swego organizmu nieraz z dokładnością, niedostępną dla lekarzy; widzi ozdrowienie, chorobę, a nieraz śmierć.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 11.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic