Astrologja ["Hejnał"]

 

Astrologja, (ł. gr.) nauka o stosunku zachodzącym pomiędzy przeznaczeniem narodów i osobników a ruchami wszechświata, zaznaczonemi przez położenie  gwiazd. Jedna z najpoważniejszych i najobszerniejszych dyscyplin okultyzmu, pozostająca do astronomji w takim stosunku, jak się ma psychologja do fizjologji.

 

Źródło: Słownik wiedzy duchowej, oprac. A. Lipowski, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 1, s. 23.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Lipowski, Słownik wiedzy duchowej