Asana [GLEIC]

 

Asana (sans.), trzeci szczebel Jogi. Układ ciała przy ćwiczeniach w Hathajodze, sposób odnoszenia się do ciała w Radżajodze.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 11.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic