Ascedent [GLEIC]

 

Ascedent (łac.), w astrologji pierwszy, narożny dom horoskopu, najważ­niejszy odcinek całego horoskopu. Określa zasadniczo osobistość, podaje budowę ciała, wygląd zewnętrzny, stan zdrowotny, charakter i duchową wartość człowieka. Ascendent stanowi podstawę do określenia całego losu urodzonego.

 

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 9.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic