Atlantyda [GLEIC]

 

Atlantyda, ląd 4–tej rasy. Rozciągał się na dzisiejszym Oceanie Atlantyckim. Ginąć miał w kolejnych 4 potopach w latach od 800.000 do 9564 przed naszą erą.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 11.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic