"Chrystjanizm a spirytyzm"

 

Chrystjanizm a spirytyzm. Dowody reinkarnacji: obcowanie z duchami zmarłych: nauka tajemna: nowe objawienie, publikacja Léona Denisa przełożona z francuskiego przez Kazimierę Chobotową, wydana w Wiśle w roku 1935 [1936], nakładem „Hejnału”, ss.168.

 

Monika Rzeczycka

 

Literatura: Denis L., 1935 [1936], Chrystjanizm a spirytyzm. Dowody reinkarnacji: obcowanie z duchami zmarłych: nauka tajemna: nowe objawienie, Wisła.

 

Słowa kluczowe: Kazimiera Chobotowa, „Hejnał”