Atlanci [GLEIC]

 

Atlanci, ludzkość 4–tej rasy o zasadniczo czerwonej barwie, zamieszki­wała kontynent atlancki i przechodziła na nim ewolucję w ciągu dłu­gich tysięcy lat. Resztkami tej rasy są dzisiejsze ludy żółte (Mongoli, Chińczycy, Japończycy) i czerwone (czerwoni Indjanie Ameryki).

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 11.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic