Andreae Walentyn [GLEIC]

 

Andreae Walentyn (1586–1654), teolog protestancki, wsławił się głów­nie wydaniem w r. 1614 dzieła o Różokrzyżowcach p. t. „Fama Fraternitatis Rosae Crucis”.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 8.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic