Aksakow Aleksander [GLEIC]

 

Aksakow Aleksander (1832—1903), rosyjski radca stanu, jeden z wielkich pionierów metapsychiki. Badał zjawiska okultyzmu, eksperymento­wał z wszystkiemi medjami w Europie. Ogłosił wielkie dzieło p. t. „Animizm i spirytyzm” i założył 1874 w Lipsku miesięcznik „Psychische Studien”, które później zmieniło tytuł na „Zeitschrift für Parapsychologie”, a w r. 1934 przestało wychodzić z powodu braku poparcia.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 6.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic