Akkadyjczycy [GLEIC]

 

Akkadyjczycy, czwarty szczep w ewolucji atlantyckiej. Skolonizowali tereny dzisiejszego morza Sródziemnego. Potomkami ich mają być Fenicjanie.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 6.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic