Aideizm [GLEIC]

 

Aideizm (gr.), stan snu hipnotycznego, w którym funkcje myślenia ustają a panuje zupełny wypoczynek wszystkich funkcyj życia zwierzęcego. Gra rolę w terapji hipnotycznej (mózg jest zupełnie bezczynny, ośrodki zaś automatyczne zachowują swą czynność).

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 6.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic