Adept [GLEIC]

 

Adept (łac.), wtajemniczony, który w drodze ewolucji daleko przewyż­szył poziom duchowy ogółu ludzi, oraz poznał tajemnice ducha i przy­rody.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 5.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic