Adam Kadmon [GLEIC]

 

Adam Kadmon (hebr.), pierwowzór człowieka, ludzkości. Człowiek „niebieski” z czasu przed grzechem pierworodnym. W Kabale Adam Kadmon oznacza objawiony Logos.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 5.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic