Absolut [GLEIC]

 

Absolut (łac.), w terminologii ezoterycznej określenie Istoty Bożej, ma­nifestującej się w stworzeniu.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 5.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic