Abano Piotr de [GLEIC]

 

Abano Piotr de, urodził się w 1250 r. w Abano koło Padwy. Studjował w Paryżu medycynę i filozofję i uzyskał na obydwu fakultetach doktoraty. Później przebywał w Konstantynopolu, gdzie studjował okultystów aleksandryjskich i bizantyńskich. Osiadł w końcu jako lekarz w Padwie, piastując tamże stanowisko pierwszego profesora medycyny.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 5.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic