Abalachius [GLEIC]

 

Abalachius, astrolog, żyjący według Junctinusa około 560 r. po Chr. Napisał: Introductorum in Astronomian. Venet. Sessa 1506.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 5.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic