"Zagadnienia poznania przyrodzonego w świetle analizy psychologicznej. Księga Pamiątkowa III Polskiego Zjazdu Filozoficznego w Krakowie 1936"

 

Zagadnienia poznania przyrodzonego w świetle analizy psychologicznej, Lucjan Marian FreytagKsięga Pamiątkowa III Polskiego Zjazdu Filozoficznego w Krakowie 1936, „Przegląd Filozoficzny” 1936, rocznik XXXIX, z. IV, Tatarkiewicz Władysław, red., Wydawca: Warszawskie Towarzystwo Filozoficzne (od 1916 r., wydawca: Warszawski Instytut Filozoficzny; od 1928 r. Warszawskie Towarzystwo Filozoficzne), s. 523524.

Referat wygłoszony na III Polskim Zjeździe Filozoficznym w Krakowie w 1936 r. (zał. fotografie Przeglądu Filozoficznego z 1936 r.). Prawa do dysponowania publikacją: PAN Biblioteka Kórnicka.

 

Renata Wieczorek

 

Literatura: Freytag L. M., 1936, Zagadnienia poznania przyrodzonego w świetle analizy psychologicznej, Księga Pamiątkowa III Polskiego Zjazdu Filozoficznego w Krakowie 1936, „Przegląd Filozoficzny”, rocznik XXXIX, z. IV, Tatarkiewicz W., red., Warszawa.

 

Słowa kluczowe: poznanie, psychologia