"Prawo istnienia"

 

Prawo istnienia, Lucjan Marian Freytag, Wydawca: Kuncewicz i Hofman, Warszawa 1922, 75 ss.

Publikacja stanowi pogłębienie zarysu systemu wyłożonego w książce Zmartwychwstanie Chrystusa. Spis treści: Rozdział 1: Prawo prześwietlania, Rozdział 2: Wyzwolenie narodu polskiego w świetle prawa prześwietlania, Rozdział 3: Nasze stronnictwa polityczne, zwane „prawicą”, „lewicą”, oraz „centrum” w świetle prawa prześwietlania, Rozdział 4: Zarys programu odrodzenia narodu polskiego.

 

Renata Wieczorek

Literatura: Freytag L. M., 1922, Prawo istnienia, Warszawa.

 

Słowa kluczowe: Chrystus, wiara, etyka