Golędzinowski Stanisław

 

Stanisław Golędzinowski, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Metapsychicznego w Warszawie.

Golędzinowski w 1927 r. został członkiem pierwszego zarządu Polskiego Towarzystwa Metapsychicznego w Warszawie. Objął wówczas funkcję gospodarza klubu, więc prawdopodobnie to on organizował eksperymenty m. in. z Janem Guzikiem (1873–1928), Arnoldem Radwan-Radziszewskim (1893–po 1937) czy Władysławem Zabłockim (1913–prawdop. 1970), używającym pseudonimu Żwirlicz (Grosicki1927: 69).

Może być tożsamy ze Stanisławem Golędzinowskim (1872–1935) urodzonym w majątku Mistrzewice, niedaleko Sochaczewa. Na przełomie XIX i XX w. sprowadził się do Warszawy i zaczął sprzedawać meble w Al. Jerozolimskich pod nr 43, a około 1904 r. założył Zakład Tapicersko-Dekoracyjny w Al. Jerozolimskich pod nr 29. W roku następnym przeniósł firmę pod nr 35 i otworzył dodatkowo Skład Wyrobów Przemysłu Ludowego oferujący kilimy, portiery, serwety, chodniki i obicia („Gazeta Polska” 1905: 4). Około 1907 r. firma przekształciła się w Bazar „Oszczędność”, a ok. 1910 r. w Bazar Krajowy, który funkcjonował do początku lat 30., zmieniając jednak pod koniec działalności lokalizację na Al. Jerozolimskie 21. Już po kilku latach funkcjonowania firmy Golędzinowski zaczął wygaszać działalność tapicersko-meblową, zaś wyroby ludowe poszerzył o kapy, laufry, samodziały, pasiaki krakowskie, fartuchy, serdaki, czapki, wazony (także artystyczne), stopniowo wprowadzał też inne towary – zabawki, ozdoby choinkowe, prezenty itp. Częścią jego działalności były również ofiary na cele dobroczynne, np. na Instytut Higieny Dziecięcej („Kurier Warszawski” 1909: 12), na kwestę ogólnokrajową „Ratujcie dzieci” („Kurier Warszawski” 1917: 6) czy na inwalidów wojennych („Kurier Warszawski” 1919: 9),  Na początku lat 30. firma zaczęła projektować, szyć, prać i konserwować firanki oraz sprzedawać różne akcesoria do aranżacji okien. Stopniowo jednak, na skutek pogarszającego się stanu zdrowia właściciela, ograniczyła działalność do prania i konserwacji. Stanisław Golędzinowski został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim („Kurier Warszawski” 1935: 9).

Anna Mikołejko


Bazar Krajowy, a następnie pralnia Stanisława Golędzinowskiego działały w Alejach Jerozolimskich 21.


Skład Wyrobów Przemysłu Ludowego Stanisława Golędzinowskiego mieścił się w Alejach Jerozolimskich 35.


Zakład Tapicersko-Dekoracyjny Stanisława Golędzinowskiego mieścił się w Al. Jerozolimskich pod nr 29.

Literatura: Grosicki B., 1927, Polskie Towarzystwo Metapsychiczne w Warszawie, „Zagadnienia Metapsychiczne”, nr 13/16, s. 69; „Gazeta Polska”, 1905, nr 224, s. 4; „Kurier Warszawski” 1909, nr 359, s. 12; „Kurier Warszawski”, 1917, wyd. wieczorne, nr 220, s. 6; „Kurier Warszawski”, 1919, nr 108, s. 9; „Kurier Warszawski”, 1935, nr 118, s. 9.

Słowa kluczowe: Polskie Towarzystwo Metapsychiczne w Warszawie, Jan Guzik, Arnold Radwan-Radziszewski, Władysław Zabłocki, Żwirlicz.