"Ścieżkami Jogów"

 

Ścieżkami Jogów, Paul Brunton, Książnica-Atlas, Lwów-Warszawa, druk: Zakłady graficzne Ski. Akc. Książnica-Atlas we Lwowie, 1939, 424 strony, 30 biało-czarnych ilustracji, projekt okładki Konstanty M. Sopoćko (1903–1992), przedmowa Francisa Edwarda Younghusbanda (1863–1942), przekład Wandy Dynowskiej z upoważnieniem autora na podstawie VI wydania A Search in Secret India (wyd. I: 1934). Książka jest relacją z podróży do Indii, którą Brunton odbył w 1931 r. Autor opisuje swoje poszukiwania duchowe – spotkania z nauczycielami, guru i joginami, wśród których znalazł się m. in. Sri Ramana Maharshi. Opis spotkania ze świętym był pierwszą na Zachodzie relacją o nim, dzięki której postać ta stała się znana poza granicami subkontynentu. Spis treści: Przedmowa/ I. Zwracam się do czytelnika/ II. Preludium do mych poszukiwań / III. Mag z Egiptu/ IV. Spotykam „mesjasza”/ V. Anachoreta znad Adiaru/ VI. Joga przezwyciężająca śmierć/ VII. Mędrzec, który nigdy nie mówi/ VIII. Z duchowym kierownikiem południowych Indii/ IX. Góra świętego Płomienia/ X. Wśród magów i świętych/ XI. Cudotwórca z Benaresu/ XII. Wypisane w gwiazdach!/ XIII. Ogród Pana/ XIV. W głównej siedzibie „mesjasza parsów/ XV. Dziwne spotkanie/ XVI. W leśnej pustelni/ XVII Zapomniana prawda. Obszerne omówienie książki pióra Jana Hadyny (1899–1971) zostało opublikowane w „Lotosie” (1939, r. 6, z. 4, s. 127–129) w dziale „Przegląd bibliograficzny”. Omówienie zawiera: podstawowe informacje o autorze,  streszczenie wstępu oraz relację z najważniejszych (z punktu widzenia poszukiwań duchowych) momentów podróży Bruntona. Książka została zaprezentowana jako rzetelne, bo oparte na osobistym doświadczeniu, świadectwo zmagań duchowych i stopniowego wchodzenia autora, początkowo sceptycznego, w świat „odwiecznej mądrości”. Jan Hadyna pisze: „Książka Ścieżkami Yogów pozostanie wiecznie żywą, wiecznie młodą, wiecznie aktualną. Roztrząsa bowiem odwieczne zagadnienia filozofji i wiary, dręczące myśl, niepokojące serce człowieka, odkąd począł on myśleć! Odsłania mądrość żywą i wielką, jakiej daremnie szukalibyśmy na naszych uniwersytetach. Przedstawicielami tej mądrości są pustelnicy i mędrcy Indyj. Znajdujemy tam niezwykłe, czarujące prostotą i pogodą sylwetki yogów. Z pośród nich wszystkich najsilniej przykuwa naszą uwagę Sri Ramana Mahariszi, mędrzec z Płomiennej Góry – Arunaczali, który dla dręczonego sceptycyzmem  Bruntona stał się tem właśnie, czem było na drodze do Damaszku świetlane zjawisko Chrystusa dla wątpiącego i pełnego niepokoju Szawła”. Tekst dostępny on-line: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/19202/edition/16724/content?ref=desc.

 

Agata Świerzowska

 

Literatura: „Lotos”, 1939, r. 6, z. 4, s. 127–129.

 

Słowa kluczowe: Brunton, Dynowska, Ramana Maharshi, Hadyna, joga