Zadębowski Roman

 

Roman Zadębowski, dr med., antropozof, należał do niezależnego Koła „Słowacki” w Warszawie. Kartę członkowską nr 76 otrzymał 01.01.1926 r. W dokumentach Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego przy jego nazwisku widnieje adres: Warszawa, Nowy Świat 37.

 

Katarzyna Arciszewska

 

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach).

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Koło „Słowacki” w Warszawie, PTA