Trzemeska Anna

 

Anna Trzemeska, w dokumentach Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego przy jej nazwisku widnieje informacja o przynależności do niezależnego Koła „Słowacki” w Warszawie, numer karty członkowskiej – 18, którą wydano 1.01.1924 r. oraz adres: Warszawa, Piękna 1m4 i Warszawa, Aleja Szucha 6.

 

Katarzyna Arciszewska

 

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach).

                                                                                                                                                                     

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Koło „Słowacki” w Warszawie, PTA