Szymańska Janina

 

Janina Szymańska, antropozofka, należała do niezależnego Koła „Słowacki” w Warszawie. Kartę członkowską nr 151 otrzymała 20.12.1928 r. W dokumentach Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego przy jej nazwisku widnieje informacja o zamieszkaniu w Warszawie, bez dokładnego adresu.

 

Katarzyna Arciszewska

 

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach).

                                                                                                                                                                     

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Koło „Słowacki” w Warszawie, PTA