Szumska Jadwiga

 

Jadwiga Szumska, antropozofka, należała do Wileńskiego Koła Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego. Do organizacji wstąpiła w maju 1932 r. Nie odnotowano numeru karty członkowskiej. W dokumentach Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego przy jej nazwisku widnieje adres: Wilno, Mickiewicza 22/10.

 

Katarzyna Arciszewska

 

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach).

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Wileńskie Koło Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, PTA