Strycharska Zofia

 

Zofia Strycharska, antropozofka, należała do Lwowskiego Koła Antropozoficznego, koła Michaelickiego we Lwowie (Michael Zweiges). Kartę członkowską nr 37 otrzymała 1.01.1924 r. W dokumentach PTA w Goetheanum Archiv przy jej nazwisku widnieje adres: Lwów, Zdrowia 8

 

Monika Rzeczycka

 

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach).

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Lwowskie Koło Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, Polskie Towarzystwo Antropozoficzne, PTA