Łepkowska Maria

 

Maria Łepkowska (Łapkowska), antropozofka, należała do Wileńskiego Koła Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego. Kartę członkowską nr 110 otrzymała 09.02.1928 r. W dokumentach Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego przy jej nazwisku widnieje adres: Wieś Łużki, poczta Ługi.

 

Kinga Okroj

 

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach).

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Wileńskie Koło Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, PTA