Litwinowicz Aleksandra

 

Aleksandra Litwinowicz, antropozofka, należała do Warszawskiego Koła Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego. Kartę członkowską nr 108 otrzymała 18.01.1928 r.  

 

Kinga Okroj

 

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach).

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Warszawskie Koło Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, PTA