Harmir Nathan

 

Nathan Harmir, kupiec, antropozof, należał do Warszawskiego Koła Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego. Mąż Maschy Harmir, także antropozofki. Kartę członkowską nr 190 (lub 188 – w dokumentach Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego pojawiają się oba numery) otrzymał w 1934 r. W dokumentach Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego przy jego nazwisku widnieje adres: Warszawa, Sienna 59m12. W korespondencji polskich antropozofów znajdują się wzmianki o talentach artystycznych Nathana Harmira.

                   

Katarzyna Arciszewska

 

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach).

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Warszawskie Koło Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, PTA