Ewstafiew Piotr

 

Piotr Ewstafiew, antropozof, należał do Lwowskiego Koła Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego („Michael Zweiges”), Krakowskiego Koła Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego im. Jana Łaskiego. Kartę członkowską nr 40 otrzymał w 1924 r. (prawdopodobnie). W dokumentach Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego przy jego nazwisku brak danych adresowych. Odnaleziono adnotację, że wystąpił z organizacji.

 

Katarzyna Arciszewska

 

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach).

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Lwowskie Koło Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, Krakowskie Koło Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego im. Jana Łaskiego, PTA