Czyżewicz

 

Czyżewicz, polski antropozof lub antropozofka o nieznanym imieniu, należał/a do niezależnego Koła „Słowacki” prowadzonego przez Wigę Siedlecką. Kartę członkowską nr 94 otrzymał/a w 1.12.1926 r. 

 

Monika Rzeczycka

 

Literatura: adresownik Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Ruettiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Ruettiweg 45. Dornach).

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Koło „Słowacki”