Czystowska Janina

 

Janina Czystowska, antropozofka, należała do Wileńskiego Koła Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego. Kartę członkowską nr 213 otrzymała w kwietniu 1939 r. W dokumentach Poskiego Towarzystwa Antropozoficznego przy jej nazwisku widnieje adres: Równe Wołyńskie. Prawdopodobnie żona lub krewna Jana Czystowskiego, także antropozofa. 

 

Monika Rzeczycka

 

Literatura: adresownik Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Ruettiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Ruettiweg 45. Dornach).

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Wileńskie Koło Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, Polskie Towarzystwo Antropozoficzne, PTA