Chudzikowska Józefa

 

Józefa Chudzikowska, (ur. 1889), lwowska malarka z kręgu Amalii Luny Drexlerówny, autorka takich akwarel i obrazów olejnych, jak np.: Tłumacz Słowa, Matka, Madonna, Chrystus, wystawionych w Salonie Wiosennym 1930 r. w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie, a także drzeworytów, np. Królowa Jadwiga z paziami. Artystka ilustrowała Elementarz wydany w 1925 r., autorstwa Juliusza St. Chudzikowskiego, także antropozofa. Antropozofką została pod koniec lat dwudziestych, należała do Lwowskiego Koła Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego („Michael Zweiges”). Kartę członkowską nr 133 otrzymała 21.02.1929 r. 

 

Monika Rzeczycka, Zofia Krasnopolska-Wesner

 

Literatura: Chudzikowski J. St., 1922, Elementarz, Lwów (http://zbc.uz.zgora.pl/dlibra/doccontent?id=21615); Katalog Wystawy Wiosennej  maj 1930, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie; książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach).

  

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Lwowskie Koło Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, Powszechne Towarzystwo Antropozoficzne (AAG), PTA, malarstwo inspirowane ezoterycznie