Brzestowska Irena

 

Irena Brzestowska, antropozofka, należała do Wileńskiego Koła Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego. Kartę członkowską nr 174 otrzymała 22.02. 1932 r. W dokumentach Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego przy jej nazwisku widnieje adres: Wilno, Bakszta 12m4A.

 

Monika Rzeczycka

 

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach).

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Wileńskie Koło Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, Polskie Towarzystwo Antropozoficzne, PTA