Białobrzeska Helena

 

Helena Białobrzeska, antropozofka, należała do Warszawskiego Koła Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego i Koła im. Rudolfa Steinera w Warszawie. Kartę członkowską nr 140 otrzymała 20.12.1929 r.

 

Monika Rzeczycka

 

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach).

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Warszawskie Koło PTA, Koło „Rudolf Steiner” w Warszawie, Polskie Towarzystwo Antropozoficzne