"Drogi dojścia Jogów indyjskich"

 

Drogi dojścia Jogów indyjskich, Rama-Czaraka Jogi [Ramacharaka Yogi] (1862–1932), Trzaska, Evert i Michalski, Warszawa: Hotel Europejski, druk: Kraków, Drukarnia Narodowa 1923; 281 stron; przekład Antoniego Lange na podstawie Advanced Course in Yogi Philosophy and Oriental Occultism, Chicago 1905. Jak wskazuje autor, książka rozwija kwestie podjęte wcześniej w pracy Filozofja jogi i okultyzm wschodni, jednak poza wykładem teoretycznym, zawiera sugestie praktyczne dla osób chcących „wejść na drogę”, czyli podjąć pracę nad rozwojem duchowym. Zarówno w warstwie teoretycznej, jak i praktycznej książka prezentuje treści charakterystyczne dla ruchu Nowej Myśli, wyrażone w kategoriach i poprzez koncepcje zaczerpnięte z tradycji hinduistycznej (karman, dharma, bhakti, atman, brahman), ze szczególnym uwzględnieniem różnych ścieżek jogi (karmajoga, bhaktijoga, dźńanajoga, radźajoga). Cały wywód został podporządkowany rozważaniom i wskazówkom zawartym w książce teozofki Mabel Collins (1851–1927) Światło na drodze [Light on the Path, 1885], która została uznana za, napisaną „z nakazu ducha, który osiągnął wyższy stopień wtajemniczenia”, książkę, której słowa są „dobrane tak, że mogą być komentowane w przeróżny sposób, zależnie od potrzeb różnych płaszczyzn myślowych i stopni życia”  (Rama-Czaraka 1923: 5). Z dzieła Collins zaczerpnięto także ćwiczenia duchowe, medytacje, rozmyślania i mantry. Lektura książki Drogi dojścia Jogów indyjskich ma doprowadzić czytelnika do uświadomienia sobie, że, podobnie jak każda istota, jest on odbiciem boskiego światła Absolutu. Spis treści: I. Przebłyski światła na drodze; II. Więcej światła na drodze; III. Świadomość duchowa; IV. Głos milczenia; V. Karma-Joga; VI. Dżniani-Joga; VII. Bhakti-Joga; VIII. Dharma; IX. Dharma (ciąg dalszy); X. Zagadka wszechświata; XI. Materja i Siła; XII. Umysł i Duch. Książka dostępna on-line na portalu Polona: https://polona.pl/item/drogi-dojscia-jogow-indyjskich,MTQyMjMy/2/#info:metadata; wersję oryginalną udostępnia IAPSOP: http://www.iapsop.com/ssoc/1904__ramacharaka___advanced_course_in_yogi_philosophy.pdf.

 

Agata Świerzowska

 

Literatura: Collins M., 1885,  Light on the Path, London; Rama-Czaraka Jogi, 1923, Drogi dojścia Jogów indyjskich, przeł. A. Lange, Kraków

 

Słowa kluczowe: Ramacharaka, Rama-Czaraka, joga