"Tablica psychologji poprzedzona rozprawą wstępną z apodyktyki" *w budowie*

 

Tablica psychologji poprzedzona rozprawą wstępną z apodyktyki, p.t. „Prawo stworzenia albo Autogenja rzeczywistości ( J. M. Hoene-Wroński, publikacja wydana staraniem Józefa Jankowskiego, Lwów–Warszawa, Książnica–Atlas, 1925, Prace Instytutu Mesjanistycznego).

Hasło w budowie (opracowuje Monika Rzeczycka).