Polskie Towarzystwo Badań Psychicznych w Warszawie (opracowuje Anna Mikołejko) *w budowie*

Polskie Towarzystwo Badań Psychicznych w Warszawie, zał. 1914 r., status prawny otrzymało w 1920 r. (opracowuje Anna Mikołejko)