Agata Świerzowska

Agata Świerzowska, religioznawca, adiunkt w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego, redaktor naczelny pisma „The Polish Journal of the Arts and Cuture. New Series” (http://www.ejournals.eu/PJACNS/) oraz redaktor prowadzący naukowej serii kulturoznawczej „Bezkresy kultury” (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego). Członek zespołu badawczego w ramach grantu NCN „Birla mandir - współczesne hinduistyczne kompleksy świątynne jako przykład modernizacji przez powrót do tradycji" (projekt nr UMO-2013/09/B/HS1/02005).  Sekretarz zarządu Polskiego Stowarzyszenia Badań nad Zachodnim Ezoteryzmem, członek Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Kieruje pracami sekcji 5  w projekcie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki pt. Kultura polska wobec zachodniej filozofii ezoterycznej w latach 1890-1939.     

Zainteresowania badawcze dotyczą antropologii kultury, teorii religii, mitu i rytuału, tradycji jogi indyjskiej ze szczególnym uwzględnieniem historii idei i praktyki w Polsce, wątków ezoterycznych w religijności polskiej okresu międzywojennego.

Najważniejsze publikacje

  • 2019 Joga w Polsce od końca XIX wieku do 1939 roku: konteksty ezoteryczne i interpretacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (w druku, data wydania: marzec 2019)
  • 2018, Illness Illness Narratives in the Esoteric Vision of the World: Agnieszka Pilchowa’s Views and Concepts, „Religio” XXVI, 2018, ss. 49-70 (wraz z Izabelą Trzcińską)
  • 2017, Ramakrishna – radźajogin i mesjasz. Obraz bengalskiego mistyka w polskiej literaturze ezoterycznej okresu międzywojennego, [w:] I. Trzcińska, A. Świerzowska (red.), Wyobraźnia w kulturze. Duchowość, sztuka, literatura, Seria: Idee i Myśliciele, t. XXII, Kraków 2017, s. 131-155.
  • 2017, Yoga as Synthesis. Yoga as Revival. Eugeniusz Polończyk’s Vision of Yoga. Contribution to the Study of the History of Yoga in Interwar Poland, „Studia Religiologica” nr 50 (2), 2017, s. 173-188.
  • 2016, Szukając wsparcia. Korespondencja Wincentego Lutosławskiego i Hirama Erastusa Butlera, „Przegląd Religioznawczy”, nr 1 (259), 2016, s. 123-138.
  • 2016, On the Road to Great India - a Program of National Revival. The Saraswati Temple in Pilani as an Expression of  the Worldview of G.D. Birla, “Politeja” nr 40, 2016, Uniwersytet Jagielloński, s. 129-158 (z M. Kudelską i A. Staszczyk).
  • 2015. Esoteric Influences in Wincenty Lutosławski's Programme of National Improvement. Prolegomena, „Estetyka i Krytyka" seria: „The Polish Journal of the Arts and Culture" (Esoteric Studies. Polish Contributions),  13 (1/2015) Uniwersytet Jagielloński, Kraków, s. 147-173.
  • 2015. Dlaczego Józef Świtkowski deprecjonuje hatha jogę? Obraz hatha jogi i jego źródła w poglądach polskiego jogina-ezoteryka, [w:] I. Trzcińska, A. Świerzowska, K.M. Hess, Studia ezoteryczne. Wątki polskie, Wydawnictwo UJ, Kraków, s. 150-165.
  • 2013, Dlaczego praktyka asan boli? Uwagi na marginesie praktyki asztanga winjasa jogi, w: „The Polish Journal of the Arts and Culture" (Ciało w praktykach religijnych i duchowych) 4 (1/2013), Uniwersytet Jagielloński, Kraków, s. 141-163.
  • 2013, Guru. Między tradycją a współczesnością, Nomos, Kraków, s. 294.