Wolański (Wołański) Witold

 

Witold Wolański (Wołański), inżynier. ppłk, antropozof, prawdopodobnie mąż antropozofki Zofii Wolańskiej, należał do Krakowskiego Koła Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego im. Jana Łaskiego. Kartę członkowską nr 21 otrzymał w 1924 r., choć w dokumentach Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego figuruje również data 29.02.1926. Na liście adresowej członków Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego pod jego nazwiskiem widnieją adresy: Katowice, ul. Powstańców 29; Kraków, Koszary Sobieskiego; Kraków Dębniki, ul. Kilińskiego 2.

 

Katarzyna Arciszewska

 

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach).

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Krakowskie Koło Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego im. Jana Łaskiego, PTA