"Wielka zagadka: Bóg i Wszechświat, księga natury, prawo krążenia, etapy życia, misja XX wieku"

 

Wielka zagadka: Bóg i Wszechświat, księga natury, prawo krążenia, etapy życia, misja XX wieku, publikacja Leona Denisa w przekładzie z francuskiego Kazimiery Chobotowej, wydana w Wiśle w 1937 r. nakładem czasopisma „Hejnał”, ss. 2016.

 

Monika Rzeczycka

 

Literatura: Denis L., 1937, Wielka zagadka: Bóg i Wszechświat, księga natury, prawo krążenia, etapy życia, misja XX wieku, przeł. K. Chobotowa, Wisła.

 

Słowa kluczowe: Denis, teozofia, klasycy ezoteryzmu