"Wiedza magów i jej zastosowanie teoretyczne i praktyczne" *w budowie*

 

Wiedza magów i jej zastosowanie teoretyczne i praktyczne, Papus, spolszczył Tuber w Paryżu w 1908, Warszawa 1910, Redakcya i Administracya Biblioteki Dzieł Wyborowych, tom 577, druk Ed. Nicz i S-ka, (wersja elektroniczna: http://jbc.bj.uj.edu.pl/publication/319242/content).

Hasło w budowie (opracowuje Monika Rzeczycka).