"Wartości twórcze religijnej myśli polskiej" *w budowie*

 

Wartości twórcze religijnej myśli polskiej. Filozofja indyjska, chrześcijaństwo, Polska, Hoene-Wroński, Słowacki, Mickiewicz, Trentowski, Cieszkowski, Krasiński, Libelt (Jadwiga Marcinowska, Wartości twórcze religijnej myśli polskiej : filozofja indyjska, chrześcijaństwo, Polska, Hoene-Wroński, Słowacki, Mickiewicz, Trentowski, Cieszkowski, Krasiński, Libelt, Warszawa [etc.] 1922,  Aurion [etc.], Poznańska Drukarnia i Zakład Nakładowy, ss. 306).

Hasło w budowie.